සදාචාරය

​සදාචාරය නලවමින්

සදාචාරයට  ගරනා

කුල කාන්තාවන් රොත්තක්

ආච්චි අම්මා ,අම්මා ,නැන්දලා,නැන්දලාගේ දුවලා

එතකොට මම?

අපෝ එයා මහ අමුතු එකක්නේ(බඩුවක්)!

හමිමේ ඉතින් 

orthodox 

ලෝකෙම එක පැත්තට යනකොට

ඇයි යන්නේ අනිත් පැත්තට ?

26දී බැඳලා, දරුවෝ හදලා 

මහත්තයා කියන විදියට ඉන්න

මුනුපුරෝ බලාගන්නමි මම

හමිමේ ඉතින්

Stereotypical women

කොටට ඇන්දහම, කොන්ඩෙ කැපුවහම

රට වටේ රවුමි ගැහුවාම

හරියනවද ගෑණු ළමයෙක්ට?

සංවර වෙන්න මගෙ දුවේ

කවදා හරි මිනිහෙක් කැමති වෙන්නේ එතකොට !

හමිමේ ඉතින්

conventional marriage 

මට ඕනෙ දේ කරාට

සදාචාරයට බැන්නට

මම වෙන්නේ කොහොමද 

විලි ලැජ්ජා නැති කෙල්ලෙක් ?

හමිමේ ඉතින්

sophisticated young girls

සදාචාරයට වදිමින්

ඒ නිසා අඩමින්

ජීවිතය කොටු කරගත් 

ලැජ්ජා බය ඇති

ගැනු මහ ගොඩක් 

එතකොට මම?

කවදාහරි ඕකම තමා 

හමිමේ ඉතින්

Traditional omnipotence.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s